Oberon

Med verktyget Oberon får vi stora möjligheter till att upptäcka obalanser i mänskliga vävnader.  Denna banbrytande teknik gör det möjligt för oss att läsa av frekvensmönster och oregelbundna cellbeteenden.

Med verktyget Oberon får vi stora möjligheter till att upptäcka obalanser i mänskliga vävnader.  Denna banbrytande teknik gör det möjligt för oss att läsa av frekvensmönster och oregelbundna cellbeteenden. Med Oberon kan vi både analysera och behandla kroppen och få en förståelse av vad som är rätt och fel i kroppen. En stor fördel med Oberon är de direkta svaren vi får vid analys.

Genom att avläsa cellernas frekvensmönster och avvikelser kan vi sedan bestämma vad som behöver balanseras och hur. Oberon mäter och identifierar mikroorganismer som stör kroppen. Efter att ha utvärderat resultatet av skanningen kan vi sen störa ut en eventuell bakterie, ett virus eller en parasit. Med Oberon kan vi stärka olika organ för att få de mer vitala och motståndskraftiga, vilket leder till övergripande förbättrad hälsa och större livskraft. 

  • Upptäcka obalanser i den mänskliga vävnader
  • Genom analys förstå vad som är rätt och fel i kroppen
  • Behandla och stärka olika organ

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå